Fontos információ, segítség vásárláskor történő jogairól:


A vevő megrendel egy terméket,  kézhez vételtől számítva 14 napon belül elállhat vételi szándékától indoklás nélkül, és a terméket visszaküldheti az eladónak. (távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szabályozása értelmébe )
A visszaküldés szállítási költségén kívül más költség a vevőt nem terheli.
Kivétel, ha a visszaküldött termék hibás, ez esetben kártérítési kötelezettsége van a vevőnek. (pl. nem rendeltetésszerű használat, törés miatt okozott anyagi kár keletkezik)
Kivonat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől tízennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított tízennégy nap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított tízennégy nap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított tízennégy nap elteltéig. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-,illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében.

A törvény teljes terjedelme itt olvasható: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Sok sikert!

 

Internetes rendszert (árösszehasonlító webáruházat) üzemeltető adatai:

  • Ticominfo Kft.
  • Kapcsolattartó: Nagy Szilvia ügyvezető igazgató
  • Mobil: +36 20 4468-451
  • 6726 Szeged, Németh András u. 11.
  • E-mail: itt
  • Cégjegyzékszám: 06-09-012983
  • Adószám: 14459854-2-06
  • Bankszámla szám: Erste Bank: 11600006-00000000-57024778